Att bygga varsamt i det bohuslänska bergslandskapet

Maria Rutgerssons (då Pettersson) examensarbete på arkitektutbildningen har rubriken “Att bygga varsamt i det bohuslänska bergslandskapet” och återfinns i sin helhet här.

11 oktober 2014 föreläste Maria Rutgersson på biblioteket i Skärhamn om “Att bygga varsamt i det bohuslänska bergslandskapet.”

11 mars 2015 föreläste Maria Rutgersson på Billströmska folkhögskolan under rubriken “Att bygga varsamt i det bohuslänska bergslandskapet.”