Tjörns entré

Tjörns entré – en ny nod med bussterminal i Myggenäs korsväg, Tjörn.

2007 deltog Maria Rutgersson och två kollegor i arkitekttävlingen europan9 och vann 1:a pris med förslaget Entré. Europan9 är en internationell tävling för arkitekter under 40.

Maria arbetade efter tävlingen med att utveckla förslaget för Tjörns kommun.

Bussterminalen färdigställdes under 2012, byggnaden är med i det detaljplanearbete som pågår.