Projekt

urval av portfolio

Vi arbetar med många olika typer av projekt. Främst ritar vi privata bostäder i nybyggnation eller om- och tillbyggnation, men vi gestaltar också företagslokaler, offentliga lokaler, utemiljöer och inredningar. Med Bohuslän som gemensam nämnare för projekten arbetar vi oftast dels med det karga, klippiga landskapet, och dels med det det arvet i den bohuslänska byggnadskulturen i kulturmiljöområden. Nedan presenteras ett urval bland våra genomförda projekt.

Alla
Kulturmiljö
Företagslokaler
Privat - Nybyggnad
Privat - Om- & tillbyggnad
Inredning
Utemiljö