hur kan vi hjälpa dig?

 

Vi arbetar med nybyggnad av villor och fritidshus, men även med mindre tillbyggnader och ombyggnader av befintliga hus. Vi ritar större lokaler för verksamheter och industribyggnader. Vi jobbar även med inredningsprojekt och utformning av utemiljöer.

Nybyggnad

Vi arbetar med nybyggnad av villor och fritidshus samt större lokaler för verksamheter och industribyggnader. Läs mer

Om- & tillbyggnad

Vi arbetar med tillbyggnader och ombyggnader av befintliga villor och fritidshus. Läs mer

Inredning

Vi erbjuder inredningshjälp för både privata hem och offentliga miljöer. Läs mer

Utemiljö

Vi planerar utemiljöer som samverkar med tomtens förutsättningar och befintliga byggnaders arkitektur. Läs mer

Nybyggnad

Vi arbetar med nybyggnad av villor och fritidshus samt större lokaler för verksamheter och industribyggnader. Vi hjälper till genom hela processen från idéskiss till färdig byggnad. Vi skräddarsyr ett upplägg efter varje kunds specifika behov och önskemål. Många av våra tjänster går hand i hand och bygger på varandra. Ni kan läsa mer om processen och hur vi arbetar här. Vi erbjuder följande tjänster:

Rör ej denna flik / Insign

Rör ej denna flik, de andra kan ni redigera men inte denna/ Insign

Tomtstudie / Val av tomt

Står du inför ett tomtköp eller har du en tomt och undrar vad du får lov att göra på den? Vi kan hjälpa dig med att tolka detaljplan och göra en utredning över detta. Vi gör en analys av tomten och tittar på var det är lämpligt att placera en byggnad utefter platsens förutsättningar samt era behov och önskemål.

Förhandsbesked

Vill du bygga på en tomt som ligger utanför planlagt område? Då kan vi hjälpa dig att ta fram handlingar för att ansöka om ett förhandsbesked.

Skissförslag

Med era önskemål och behov tillsammans med vår expertis omsätter vi idéer och visioner i ett eller ett par skissförslag på er tilltänkta byggnad.

Bygglovsritningar

Vi hjälper er att rita ert drömhus från grunden. Vi skräddarsyr en byggnad utifrån era visioner och önskemål och tar sedan fram bygglovsritningar som uppfyller dagens alla krav och regler.

Bygghandlingar

När bygglovet har beviljats och projektet ska ta sin fysiska form börjar projekteringen. Vi kan hjälpa er att säkerställa att slutresultatet blir precis så som ni önskade i början av projektet genom att ta fram mer detaljerade ritningar för byggnation – Bygghandlingar.

Förfrågningsunderlag

En tidig fas av projekteringen handlar om att begära in offerter från olika hantverkare och leverantörer. Vi kan hjälpa till med att ta fram ett förfrågningsunderlag utifrån tidigare ritningar.

Om- & tillbyggnad

Vi arbetar med tillbyggnader och ombyggnader av befintliga villor och fritidshus. Vi hjälper till genom hela processen från idé-skiss till kompletta bygghandlingar. Ni kan läsa mer om processen och hur vi arbetar här.

Rör ej denna flik / Insign

Rör ej denna flik, de andra kan ni redigera men inte denna/ Insign

Uppmätning och relationsritningar

Behöver du ritningar av din byggnad i befintligt utförande? Då kan vi göra en grundlig uppmätning av din byggnad och sedan ta fram ritningar av den – Relationsritningar

Skissförslag

Med era önskemål och behov tillsammans med vår expertis omsätter vi idéer och visioner i ett eller ett par skissförslag på er tilltänkta om- eller tillbyggnad

Bygglovsritningar / Bygganmälan

Vi skräddarsyr er om – eller tillbyggnad utifrån era visioner och önskemål och tar sedan fram bygglovsritningar som uppfyller dagens alla krav och regler. För bygganmälan krävs i stort sett samma handlingar som för en bygglovsansökan.

Bygghandlingar

När projektet ska ta sin fysiska form börjar projekteringen. Vi kan hjälpa er att säkerställa att slutresultatet blir precis så som ni önskade i början av projektet genom att ta fram mer detaljerade ritningar för byggnation – Bygghandlingar.

Förfrågningsunderlag

En tidig fas av projekteringen handlar om att begära in offerter från olika hantverkare och leverantörer. Vi kan hjälpa till med att ta fram ett förfrågningsunderlag utifrån tidigare ritningar.

Inredning

Vi erbjuder inredningshjälp för både privata hem och offentliga miljöer. Vi arbetar med stora som små inredningsprojekt vid nybyggnation och i befintliga hem och miljöer. Med vår kompetens inom färg, form och funktion skapar vi kreativa lösningar och miljöer att trivas i. Vi skräddarsyr ett upplägg efter varje kunds specifika behov och önskemål. Många av våra tjänster går hand i hand och bygger på varandra. Vi erbjuder följande tjänster:

Rör ej denna flik / Insign

Rör ej denna flik, de andra kan ni redigera men inte denna/ Insign

Platsbesök med rådgivning

Den här tjänsten passar dig som vill inreda själv, men känner att du kört fast. Vi erbjuder professionell rådgivning på plats under 1,5 timme och vi agerar bollplank för dina tankar och idéer.

Inredningskoncept

Vill du ha hjälp med att få ihop helhetskänsla och en röd tråd i ditt hem eller företagslokal? Vi sammanställer en stil- och behovsanalys utefter era behov och önskemål. Analysen ligger till grund när vi tar fram ett koncept för ert inredningsprojekt.

Rumsbeskrivning

När du står inför val som ska göras på detaljnivå kan vi hjälpa till att göra en rumsbeskrivning. Det är ett textdokument som redovisar alla materialval och kulörer i rummet/rummen, exempelvis golv, väggfärg, socklar/foder, kök, badrumsinredning mm. Rumsbeskrivningen fungerar som ett arbetsverktyg för hantverkarna under byggprocessen.

Köksplanering

Vi erbjuder hjälp med att ta fram underlag i form av planlösning och förslag på materialval. Vi kan även sköta kontakten med köksleverantörer för offertförslag, uppställningsritningar och 3D-bilder.

Ett väl planerat kök lägger grunden för ett bra arbetsflöde och genomtänkta materialval spelar stor roll för hur köket upplevs.

Helhetslösning

Vi kan ta fram en helhetslösning för ditt hem eller din företagslokal. Från att ta fram ett inredningskoncept till rumsbeskrivningar, färgsättning, inköpslista m.m. till färdigställandet av projektet.

Utemiljö

Vi planerar utemiljöer som samverkar med tomtens förutsättningar och befintliga byggnaders arkitektur. Det kan röra sig om utformning av exempelvis altaner, uteplatser, placering av pool och insynsskydd m.m. Vi erbjuder följande tjänster:

Rör ej denna flik / Insign

Rör ej denna flik, de andra kan ni redigera men inte denna/ Insign

Platsbesök med rådgivning

Denna tjänst passar dig som vill planera din utemiljö själv, men känner att du kört fast. Under 1,5 timme tittar vi på tomten och dess förutsättningar och går igenom era behov och önskemål. Vi erbjuder professionell rådgivning och någon att bolla dina tankar och idéer med.

Skiss

Vill du ha hjälp med att planera din utemiljö? Vi tar fram ett skissförslag utefter tomtens förutsättningar samt dina behov och önskemål. Önskade funktioner placeras ut, vi planerar gångar, uteplatser och hur övriga ytor skall disponeras för att få till en fin helhet som stämmer väl överens med husets stil och formspråk.

Arbetshandlingar

Vi kan ta fram ritningar av utvändiga detaljer så som altaner, uteplatser, utekök, spaljéer, pergola, räcken och staket m.m. Vi hjälper till med materialval och färgsättning.