Att anlita Skärhamn Arkitektur – hur går processen till?

 

Här har vi 9 punkter om hur det går till när man anlitar Skärhamn Arkitektur. Läs gärna igenom detta innan ett eventuellt första samtal. Vårt kontor ligger i Skärhamn på Tjörn.

1

Första samtalet

Ni är välkomna att boka ett första kostnadsfritt telefonsamtal med oss. Vi presenterar Skärhamn Arkitektur, beskriver vår arbetsprocess och hur det går till att anlita oss. Ni får möjlighet att berätta om ert projekt och vad ni vill ha hjälp med. Samtalet tar ca 15 minuter. Om omfattningen och typen av projekt är något som vi kan hjälpa till med, och ni är intresserade av att anlita oss, så återkommer vi efter mötet med en uppdragsbeskrivning och offert för vidare arbete.

Boka en konsultation på plats

Ni har möjlighet att boka oss för en konsultation på plats. Ni kanske har olika idéer om att ni vill göra något men inte vet i vilken ände ni ska börja, eller vad som är möjligt att göra på er fastighet. Konsultationen är en rådgivning där vi går igenom era önskemål samt vilka möjligheter som finns för fastigheten. Det är viktigt att ni har alla ritningar som finns på huset tillgängliga på detta möte.
Kontakta kommunen i god tid innan och beställ en tomtkarta. Hör efter med kommunen vad som gäller på er tomt, om det finns en detaljplan som reglerar vad och hur mycket man får bygga eller om det finns några andra bestämmelser för fastigheten. Detaljplan och tomtkarta är viktigt att ni har framme på vårt möte.
Vi går igenom ljusförhållanden, väderstreck, höjder, stil på huset, utsikt mm och vi diskuterar detta. Vi kan gå igenom alla frågor och funderingar ni har. Vi går igenom detaljplan eller övriga bestämmelser för fastigheten och ser vad som är möjligt. Ofta har tomten/huset något ”trixigt” som kanske inte passar med de önskemål man har och då går man igenom det. Ni berättar era tankar om er ”drömombyggnad” och vi diskuterar det.
Under detta möte presenterar vi också Skärhamn Arkitektur och hur vår arbetsprocess ser ut, de olika stadierna skiss, bygglov, bygghandling m.fl. och vad som ingår i dem.
Konsultationen tar ca 1,5 h och kostar 3500 kr inklusive moms. För projekt utanför STO regionen tillkommer reseersättning.
Efter detta möte får ni en offert på vidare uppdrag i form av skisser och ritningar.

Att förbereda inför första samtalet med arkitekten

  • kontakta kommunen och ta reda på vad ni får göra på er fastighet, finns det detaljplan eller andra områdesbestämmelser för fastigheten?
  • se efter om ni har gamla ritningar på huset och ha dem tillgängliga
  • fundera över vilken budget ni har för ert byggprojekt

2

Platsbesök

När ni har bestämt er för att anlita oss, så är första steget i ett uppdrag är att vi kommer ut till er tomt eller befintliga hus som ni vill bygga till. Redan under första mötet får vi ofta reda på era önskemål och tankar, men under detta möte får vi möjlighet att göra en mer djupgående intervju.

Vi kan gå igenom alla frågor och funderingar ni har. Vi går igenom detaljplan eller övriga bestämmelser för fastigheten och ser vad som är möjligt. Ofta har tomten/huset något ”trixigt” som kanske inte passar med de önskemål man har och då går man igenom det. Ni berättar era tankar om er ”drömbyggnation” och vi diskuterar det.

Det är viktigt att ni har alla ritningar som finns på huset tillgängliga på detta möte. Kontakta kommunen i god tid innan mötet och beställ en tomtkarta. Hör efter med kommunen vad som gäller på er tomt, om det finns en detaljplan som reglerar vad och hur mycket man får bygga eller om det finns några andra bestämmelser för fastigheten, t ex områdesbestämmelser, strandskydd, kulturmiljö mm. Detaljplan och tomtkarta måste ni ha framme på vårt möte.

Arkitekten gör en analys av tomten/det befintliga huset. Vi tittar på omgivningen, och studerar utsikter, insyn, ljusförhållanden, väderstreck, höjder, relation till annan bebyggd miljö mm. Denna analys och samtalet med er kommer ligga till grund för det fortsätta arbetet när vi i nästa steg börjar skissa och rita.

Om projektet är en om- och tillbyggnad måste vi göra en uppmätning av befintlig byggnad. Den kan utföras under detta möte, eller så kommer det göras vid ett annat tillfälle.

3

Skissförslag

Vi utgår från era önskemål och krav som framkommit i tidigare möten och från vår analys av projektet, när vi tar fram ett första skissförslag. Detta förslag kan vara i flera varianter, och presenteras i form av planskisser och handritade perspektivskisser som visar huset i en eller flera vyer.

Om det gäller en tillbyggnad eller ombyggnad så behöver vi mäta upp huset och rita upp relationsritningar. Relationsritningar visar byggnaders befintliga utseende och kommer ligga till grund för skissarbetet, och när vi senare tar fram ritningar för bygglov och byggnation.

Gäller det en nybyggnad så är det bästa underlaget en digital nybyggnadskarta i dwg-format, särskilt om tomten är bergig med stora höjdskillnader.

Skissförslaget presenteras för er på ett möte på vårt kontor eller hemma hos er. I skissförslaget kan det finnas många nya idéer för er att ta ställning till, och därför får ni tid att tänka på dessa innan ni väljer vilket förslag ni vill gå vidare med.

4

Utveckling av skissförslag

Efter mötet där vi presenterar skissförslaget, och diskuterar olika varianter och ändringar, så får ni tid att ta ställning till nya tankar och idéer. När ni har återkopplat till oss så gör vi eventuella revideringar av skissförslaget. Detta skissarbete kan innebära ett par vändor fram och tillbaka med er, antingen att vi träffas eller så sker det per mail.

5

Bygglovsritningar

När ni är nöjda med skissförslaget så tar vi fram bygglovsritningar. Bygglovsritningar är i skala 1:100 och är till för att söka bygglov med. De innehåller alla uppgifter som kommunen behöver för att bedöma projektet. Vi sammanställer alla ritningar som ni behöver för er ansökan om bygglov och hjälper även till med ansökningsblanketter om ni önskar det.

6

Projektering – Bygghandlingar och materialval

När bygglovet är godkänt så startar projekteringsfasen. Desto mer som finns specificerat, desto lättare är det att jämföra priser. Vi tar fram handlingar såsom fönster- och dörr-uppställning, detaljritningar, byggbeskrivning och rumsbeskrivning.

När ni har valt en byggare så hjälper vi gärna till att ta fram bygghandlingar, de kallas även för arbetshandlingar. Dessa ritningar är mer detaljerade än bygglovsritningarna och ligger till grund för konstruktionsritningarna.
För att bygga huset behövs konstruktionsritningar och dessa tas fram av konstruktör. Konstruktören kan vara någon av våra samarbetspartners och anlitas direkt av er eller av byggaren.
Vi kan i denna fas hjälpa till att gå igenom ritningar från konstruktören och övriga konsulter, och samköra dessa ritningar med våra arbetshandlingar. Detta görs för att säkerställa att slutresultatet motsvarar era önskningar och vår design, och håller den kvalitet som vi vill uppnå.

7

Rådgivning under byggnation

Under byggets gång så kontaktar ni oss och vi kommer ut till bygget för att tillsammans med hantverkarna diskutera funderingar som kan uppstå under byggnationen. Vi tar fram skisser och detaljritningar som beskriver viktiga möten mellan konstruktions- eller materialdelar. Allt för att se till att resultatet blir lika bra som ni förväntat er från första skiss och att vår design och kvalitetsnivå säkerställs.

8

Besök i det färdiga huset

När ni har flyttat in så kommer vi gärna på besök för att se det färdiga resultatet. Vi utvärderar hur vårt samarbete har fungerat och tar gärna foton av byggnaden.