Projekt ”Klassisk gårdskänsla”

I det här projektet har vi ritat gäststuga, bastu och utespa i en fin sammanhängande enhet. De nya byggnaderna knyter an till den befintliga röda ladan genom kulörval och formspråk. Genom utformningens anknytning till ladan och placeringen av de nya byggnaderna i förhållande till de befintliga förstärks den klassiska gårdskänslan.

Byggnadernas placering ramar in och omsluter gräsplanen. Utformningen av utemiljön knyter samman byggnaderna och genom nya tillägg runt byggnaden så som altaner, pergola och planteringskärl skapas små rum anpassade för olika ändamål.