Uterum till stenhus, Kungälv

Kunden önskade ett tak över uteplatsen till den nybyggda villan, med möjlighet att glasa in helt till ett uterum. Huset är i ett plan och består av en längsgående del där entrén och det öppna köket är placerad, samt två tvärställda huskroppar med sadeltak, en på vardera sida av mittkroppen. Verandan ska placeras utanför köket.

Vårt förslag: Det är viktigt att uterummet binds ihop med huset och inte känns som något som hänger på utsidan. Den centrala placeringen kräver också mycket av utformningen, den kommer att påverka helhetsupplevelsen av huset. Vi föreslår ett sadeltak med en konstruktion som byggs ihop med det befintliga taklandskapet. Verandans utformning respekterar ursprungshusets formspråk och materialval. Taket bärs upp av rejäla murade och putsade pelare. Mellan dessa finna plats för skjutpartier i glas.