Förslag till villa, Hamburgsund

I detta projekt har vi ritat ett förslag till en nybyggnad av en villa i det bohuslänska bergslandskapet. Huset anpassar sig till klipporna genom att den ena huskroppen ligger i linje med en vacker bergvägg. Den mindre sovdelen ligger nätt på pelare för att minimera åverkan på berget.