Uterum och nytt garagetak, villa i Myggenäs

Kunden ville bygga ett uterum och på samma gång byta ut det platta garagetaket som var i dåligt skick. Vi föreslog en taklösning med två pulpettak som möts med en förskjutning i höjdled. I förskjutningen placerades fönster där kvällsljuset letar sig in, och ger uterummet ljus från tre håll. Takvinklarna utgår från det befintliga bostadshusets takvinkel respektive de begränsningar som finns i höjdled så garagetaket ansluter väl till bostadsdelens tak.