Persson Hyrmaskiner, Uddevalla

Persson Hyrmaskiners depå i Uddevalla ritades av Maria Rutgersson och färdigställdes under 2010.