Gäststuga Tjörn

Vår uppgift i detta projekt var att rita en gäststuga med flera separata sovdelar. Stugan skulle komplettera ett bohuslänskt hus, och ligga på en liten yta där det fanns bergsskrevor och stigar att ta hänsyn till.