Carport, förråd & pergola, Stenungsund

Ett litet garage skulle ersättas av en rymligare carport med förråd. Bakom garaget fanns en ganska opersonlig yta som användes till cykelparkering. Skärhamn Arkitektur föreslår en längre byggnad med varierande grad av genomsiktlighet, i form av en öppen struktur i carporten med ett plank mot grannen, ett slutet förråd med liggande järnvitrolbehandlad träpanel, som övergår i ett cykelförråd med väggar av träraster där en av sektionerna fungerar som en skjutdörr. Byggnaden avslutas i en pergola med svartmålad stolpkonstruktion där klängväxter letar sig upp på det grånade trärastret.